На следећим линковима се налазе примери пробних тестова за полагање пријемног испита на Машинском факултету Универзитета у Београду. Teстови нису савршена симулација полагања правог пријемног испита, али свакако могу користити као одлична провера знања. Број задатака, као и начин бодовања је исти као и на пријемном испиту. Taкође, и сама структура задатака: трећина задатака на сваком од тестова је лака, друга трећина су средње тежина и последња трећина спада у категорију тежих задатака.Tест 1

Tест 2

Tест 3

Tест 4

Tест 5